Valet 2022

Den 11 september avslutades det allmänna valet i Sverige. I valet har röstberättigade kunnat rösta i riksdag, region- och kommunfullmäktige. Länsstyrelsen är klar med den slutliga rösträkningen.

En tecknad hand som lägger ner ett kuvert i en brevlåda symboliserar att rösta i valet 2022.

Länsstyrelsen kontrollräknar alla valsedlar för riksdag, kommun- och regionfullmäktige. Rösträkningen för alla valdistrikten i Upplands Väsby är avslutade och det finns ett slutgiltigt resultat.

Upplands Väsbys lokala politiker för samtal hur styret i Väsby kan formas under perioden 2022 - 2026.

Länsstyrelsens slutgiltiga rösträkning för Upplands Väsby. Länk till annan webbplats.


Valinformation

Valnämnden

Valnämnden är den nämnd som ansvarar för att valet genomförs korrekt.

Valkansliet

På central nivå är det Valmyndigheten och länsstyrelserna som ansvarar för genomförandet av valen.

Valkansliet är de tjänstepersoner som arbetar med valet i Upplands Väsby kommun. Valkansliet arbetar på uppdrag av valnämnden.

Du kan kontakta valkansliet via:

e-post val@upplandsvasby.se.

Texten i samarbete med tillsammans med Valmyndighetens logga inför valet 2022
Senast uppdaterad: 11 oktober 2022