Revisorer

Förtroendevalda revisorer utses av kommunfullmäktige. Det är revisorerna som kontrollerar att den kommunala verksamheten sköts på ett bra sätt. Till sin hjälp har de även yrkesrevisorer som är sakkunniga. Tillsammans är de kommunrevisionen.

Granskar hur verksamheten sköts

Revisorerna har till uppgift att granska:

  • Att verksamheten sköts på ett lämpligt och ekonomisk sätt.
  • Att räkenskaperna är rättvisande.
  • Att den kontroll som sker inom nämnderna är tillräcklig.

Kontakta revisorerna

Om du vill veta vilka kommunens revisorer är eller få kontakt med någon av dem, kan du besöka kommunens förtroendemannaregister.

Revisionsrapporter

Revisionsrapporter med skrivelser

Revisionsplan

Revisionsrapporter med skrivelser

Övriga skrivelser

Revisionsrapporter med skrivelser

Övriga skrivelser

Revisionsplan

Revisionsrapporter

Senast uppdaterad: 12 januari 2023