Läsåret – viktig info

2019 – 2020

Höstterminen:

Undervisning måndag 2 september – fredag 13 december
Höstlov v. 44

Vårterminen:

Undervisning onsdag 8 januari – fredag 29 maj
Sportlov v. 9
Påsklov v. 15 (6–13 apr)
Studiedag/lov torsdag 30 april
Lov fredag 1 maj
Studiedag/lov onsdag 20 maj
Kr. him. lov torsdag–fredag 21–22 maj

Kulturskolan har ingen undervisning under loven.

Under läsåret kan det finnas tillfällen då din lektionstid ändras eller ställs in. Din lärare informerar om vilka dagar detta gäller. Du erbjuds minst 26 lektioner/undervisningstillfällen på ett läsår. Även konserter och föreställningar räknas som lektioner. Musikmix har 24 lektionstillfällen/läsår.

Om du inte kan komma till din lektion är det viktigt att du i god tid meddelar din lärare.

Kontaktinformation

Om din lärare blir sjuk/frånvarande kan i vissa fall en vikarie sättas in, men i annat fall ställs lektionen in. Detta meddelas via SMS-utskick till mobilnummer som meddelats skolan.

Senast uppdaterad: 30 oktober 2019