Information om vaccination

Information om vaccinering mot covid-19 samt information från myndigheter.

Uppdaterad 13 januari 2022

Bokning av vaccination mot covid-19

Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccinationerna mot covid-19. Just nu kan följande grupper boka tid för vaccination:

Bokningen är öppen för alla som är 16 år eller äldre

Alla som är födda 2005 och tidigare kan boka tid för vaccination mot covid-19. Boka din tid digitalt via appen Alltid Öppet.

Personer som är 16 år eller äldre - så bokar du på 1177.se Länk till annan webbplats.

Lista över vaccinationsmottagningar på 1177.se Länk till annan webbplats.

Vaccinationsmottagning i Upplands Väsby mer information på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn mellan 12 och 15 år

Den nationella rekommendationen är att alla elever mellan 12 och 15 år ska erbjudas vaccin.

Information om vaccination mot covid-19 för barn 12-15 år på 1177.se Länk till annan webbplats..

Vaccination från 5 års ålder

Folkhälsomyndigheten rekommendation vaccination mot covid-19 från 5 års ålder till särskilda grupper av barn som är allmänt extra känsliga för luftvägsinfektioner.

Information om vaccination från fem års ålder på Svenska Barnläkarföreningens webbplats. Länk till annan webbplats.

Vaccinera sig på skolan

Vaccination på skolorna genomförs av vaccinatörer från Smittskydd Stockholm i samarbete med elevhälsan på skolan. För att eleven ska kunna få vaccin behöver båda vårdnadshavare skriva under samtyckesblankett och fylla i en hälsodeklaration. Ifylld samtyckesblankett och hälsodeklaration lämnas till skolan. Vårdnadshavare behöver inte vara på plats vid vaccinering i skolan.

Samtyckesblankett och hälsodeklaration på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Information och vaccination på skolor på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Vaccination av barn mellan 12 och 15 år hos vaccinatör

Om barnet inte vaccinerats i skolan går det att boka tid hos en covid 19-vaccinatör. Barn mellan 12 och 15 år kan inte gå på drop in-vaccination. Båda vårdnadshavarna måste fylla i en samtyckesblankett, och minst en vårdnadshavare måste följa med barnet till vaccinatören.

Samtyckesblankett för vaccination av barn hos vaccinatör på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information hur du bokar tid hos vaccinatör på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Telefonbokningstjänst för vaccinationsmottagningarna

Telefonbokningstjänsten för Region Stockholms vaccinationsmottagningar mot covid-19 är ett komplement till den digitala bokningen via appen Alltid öppet. Den vänder sig till invånare som inte har möjlighet att boka digitalt, exempelvis personer som saknar Bank-id, har svårt med digitala lösningar eller har behov av att boka på andra språk.

Tjänsten har separata telefonnummer för olika språk:

Vaccination av dos 2 – så bokar du

På 1177.se finns mer information om bokar dos 2 av vaccination mot covid-19.

Vaccination av dos 2 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

En tredje dos vaccin

Rekommendationen ändrades i januari 2021 till att alla som är 18 år eller äldre ska kunna få påfyllnadsdos när det gått minst fem månader efter dos två. Tidigare gällde att det skulle ha gått sex månader för alla födda 1958 eller senare.

Region Stockholm öppnar successivt för bokning av dos tre redan efter fem månader också för den yngre gruppen.

Information om när och hur du kan boka tid för dos tre på 1177.se Länk till annan webbplats.

Information om hur du bokar tid och om drop-in-vaccination på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Äldre, personer med hemtjänst och särskilt boende

Personer födda 1947 och tidigare får ett brev med information om hur man ska boka sin tid för vaccination.

Personer med hemtjänst och hemsjukvård erbjuds vaccin av vårdgivaren som ansvarar för basal hemsjukvård.

Personer som bor på särskilt boende erbjuds vaccinering på boendet och av de vårdgivare som ansvarar för läkarorganisationen på respektive boende.

Personer med hemtjänst erbjuds vaccination via sin vårdgivare. Vaccineringen sker antingen i hemmet eller på husläkarmottaningen.

Du kan läsa om vad som gäller för dig efter vaccination på krisinformation.se. Länk till annan webbplats.

Allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad

Folkhälsomyndigheten har beslutat om allmänna råd för vuxna som inte är fullvaccinerade. De allmänna råden gäller från och med den 29 september 2021.

Allmänna råd för dig som inte är fullvaccinerad på Folkhälsomyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats.

Information från myndigheter

1177 Vårdguiden

På 1177 hittar du frågor och svar om vaccination och hur du bokar tid för vaccination.

Information om vaccination mot covid-19 på 1177.se. Länk till annan webbplats.

Covidbevis

Den 12 januari 20212 införs krav på vaccinationsbevis för att delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med över 50 personer i publiken.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats om deras förslag på smittskyddsåtgärder mot covid-19 Länk till annan webbplats.

EU:s digitala Covidbevis (tidigare Gröna bevis) är en kostnadsfri e-tjänst där du kan få ett bevis på att du är vaccinerad mot covid-19.

På E-hälsomyndighetens webbplats covidbesvis.se finns mer information om Covidbevis. Länk till annan webbplats.

Bedrägerier och covid-19

Det förekommer att bedragare ringer och säger att de är från till exempel Folkhälsomyndigheten och vill boka in en vaccinationstid åt dig. De kommer kräva att du identifierar dig med bankdosa eller mobilt bank-id. Detta ska du inte göra. På Polisens webbplats finns mer information om telefonbedrägeri.

Information om telefonbedrägeri på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 24 januari 2022